Земјите од западен Балкан се здружуваат според нордискиот систем

Лукшиќ објаснил дека станува збор за иницијатива со која се предвидува напреден тип соработка на шесте држави со цел нивна брза евроинтеграција. Идеата дошла по средбата н министерот за надворешни работи со претставникот за проширување на Европската комисија Штефан Фуле и генералниот советник при Советот за регионална соработка Горан свилановиќ.

“Црна Гора како единствена држава која води преговори за членство во ЕУ мора да ги припрема основните идеи, после што започнува регионалниот дијалог, за да би се дефинирале прифатливите облици на соработка за сите страни.”, објаснува Лукшиќ. Најголемиот проблем кој сега може да се види секако е оној со Косово и Србија. Но, најновиот споразум на Белгард и Приштина ов Брисел за статусот на Косово во регионалните иницијативи би требало да го реши тој проблем.

Обликот на соработка на овие земји би бил според нордискиот модел бидејќи земјите припаѓаат на истото политичко подрачје, главно без јазични бариери.

Leave a Reply

Your email address will not be published.