Трибина во Кавадарци „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми“

 Дебата беше конструктивна, беше динамична. Оние кои зедоа учество во дебатата, го детектираа проблемот дека во Македонија има недостаток од Европски вредности во самото граѓанството, а други детектираа дека има премалку Европски вредности во традиционалните и електронските медиуми.

Трибината покажа дека никогаш не е доцна и секогаш е време за човековите права, слободите на различностите, слободата на говор, работничките права, како и еднаквоста на сите граѓани на територијата во која живеат.
Здружението на граѓани Прокет ЕУ и во иднина ќе продолжи да работи и’ да се солидаризира со сите оние кои искрено и посветено се залагаат за се’ она што се нарекува Европски права и слободи на грѓанинот.


Created with flickr slideshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.