Тиквешко езеро посетено од експерти од Р.Чешка

Се работи за проект во рамките на министерството за животна средина и просторно планирање за мрежно поврзување на заштитените подрачја во Македонија.

Тие ја скенирале состојбата и се запознале со сите природни убавини кои го прават овој дел да биде посебен. Во наредниот период треба да изработат проценка за влијанието на антропогените фактори и ризиците врз Тиквешкиот резерват. Некаде во септември во Кавадарци е предвидена работилница на која ќе се разговара токму за ова, информираат од локална самоуправа Кавадарци.  

Извор Дневник

Leave a Reply

Your email address will not be published.