Бошковски: “Во Фени има синдикална борба, но сета таа борба е скоро никаква!”

Орданче Бошковски (Бошката): Синдикатите мора да постојат и мора работникот похрабро да настапува Синдикалецот и работник Орданче Бошковски смета дека, 

Read more