(ВИДЕО) Граѓански протест пред Уставниот (кенеф) суд на Република Македонија

Имињата на петте судии Јосиф Јосифовски, Никола Ивановски Владимир Стојаноски, Вангелина Маркудова и Елена Гошева кои гласаа за да се

Read more