Нови лица со стари навики, Субрата Рој се задолжи кај земјоделците

Никој на овој терен не сака да нагаѓа околу причината за прекинот на земјоделските активности, иако според дел од жителите на Дорфулија и Лозово, постојат две причини. Првата, дека за орање на нивите биле ангажирани четворица земјоделци со моќни трактори, но откако обработиле 500-600 хектари, никој не им платил, па се повлекле од нивите. Според втората шпекулација, бидејќи на орачите немало кој да им плати за извршената услуга им бил даден предлог изораните ниви да ги засеат со пченица, а потоа родот да го делат со сопственикот на земјиштето „Сахара пјур“. Орачите не биле спремни на такво нешто.

Повеќе прочитајте овде.

Leave a Reply

Your email address will not be published.