“Право на граѓанинот да биде непослушен“ – Трибина во Кавадарци

Васко Лазаревски, граѓански активист; Никола Писарев, граѓански активист; Ивор Мицковски, публицист, есеист и политички коментатор. Понатаму, тука се и домашните и неизбежни кавадарчани – Љупчо Златев, политолог и млад научен истражувач, како и двајцата уредници на порталот Мојот Град, Кире Бебеџаков и Ненад Јовановиќ. 

Веруваме во продуктивна дебата за суштествени и сериозни теми.

Повелете!

Leave a Reply

Your email address will not be published.