Порталот “МОЈОТГРАД” има потреба од новинар за работа

Лицето треба да ги исполнува следните услови:

  • – Комуникативна и интерактивна
  • – Припадничка на понежниот пол (женско)
  • – Возраст од 18-28 години
  • – Основно познавање на Office Word и Excell
  • – Солидно познавање на најмалку една апликација (програма) за обработка на фотографии
  • – Солидно познавање на најмалку една апликација (програма) за обработка на видео
  • – Добро познавање и работа со социјалните мрежи (Youtube, Facebook, Twitter…)
  • – Да има сенс за пишување на кратки текстови
  • – Добро познавање на англискиот јазик
  • – Да живее на територијата на Кавадарци

Сите заинтересирани примерок од своето CV може да испратат на следнава адреса:
mojotgrad@gmail.com или proektkavadarci@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.