НВО “Проект-ЕУ” од Кавадарци на обука за архивско работење

Ова беше една од обуките предвидени за 2013 година во Проектот на УСАИД за граѓанско општество.На оваа обука свое учество зема и Здружението на Граѓани “ПРОЕКТ-ЕУ” од Кавадарци со двајца свои претставници.Повеќе од настанот може да видите преку фото галеријата.


Created with flickr slideshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.