Новите медиумски закони дополнително ја загрозуваат слободата на медиумите

Најновиот извештај на „Медиумското огледало“ содржи и анализа на медиумското покривање на апсењето и притворот на новинарот Кежаровски, како и на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2013 година (делот посветен на медиумите и на слободата на изразување).

целата вест за НЕСЛОБОДА ВО МЕДИУМИТЕ, ТУКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.