Научниците го исклучија хромозомот кој предизвикува Даунов синдром

Истражувачите од Медицинскиот факултет при Универзитетот во Масачусетс успеале да го спречат развојот на Дауноивиот синдром во човековите клетки во лабораторија, и сметаат дека овој рпобив во догледна иднина може да овозможи лекување на ова пореметување, кое се одликува со пречки во развојот на различни степени, карактеристични со специфичен физички изглед, и поголема сколоност кон низа забаолувања.

Генетската терапија веќе се користи за лечење на медицински проблеми кои произлегуваат од присуство на еден дефектен ген, но сега прв пат постои можност да се исклучи и делувањето на целиот хромозом, со додавање на XIST генот, кој по пат на природен развој на клетката исклучува еден од двата X хромозоми присутни кај женскиот ембрион (за да настане машки ембрион).

Истражувачите сега установиле дека овој ген на ист начин може да се искористи за исклучување на дополнителната копија на хромозомот 21, кој е присутен кај Дауновиот синдром.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.