Лага која Тамара ја плати со својот живот!

“… а од први јануари 2013-та стартува реализацијата на ветувањето со кое на СЕКОЈ граѓанин за кој лекарска комисија ќе утврди дека мора да се лекува во странство, трошоците речиси во целост ќе ги покрива државата, односно пациентот нема да плати повеќе од 200 евра”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.