КТВ: Кавадаречките социјалци ослободени од сметките за вода

Како што тој образложи ваквата мерка е повеќе од потребна за овие граѓани, бидејќи не се во можност да ги покријат своите трошоци по овој основ. Одлуката беше едногласно усвоена, а дозволува ослободување за сметките во период од октомври минатата година до октомври годинава.

За користење на оваа поволност социјалците треба да достават решение дека се корисници на социјална помош и заедно со барањето за ослободување од плаќање сметки за вода и комуналии да го достават до општина Кавадарци.
По однос на барањата ќе одлучува тричлена комисија составена од советниците.

Извор КТВ

Leave a Reply

Your email address will not be published.