Kој се плаши од молкот лош?

На 3 февруари 2014 година, во „Менада“ се одржа првиот настан од проектот „Креативна младинска акција“ на студентската организација „Излез“ со наслов „Кој се плаши од молкот лош?”.
На настанот, учесниците во петте работилници (креативно пишување, илустрација, фотографија, филм и перформанс/театар) ги претставија своите први производи, изработени во текот на претходниот семестар.


Created with flickr slideshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.