Ја измамил банката со нивни банкарски трик

Агарков до службите на банката испратил изменет договор каде, службите не го разгледале целосно со што на невидено удриле печат и го испратиле повторно до Агарков.
На тој начин ја намалил каматната стапка и за раскин на договорот банката треба да му исплати 136 000 евра.
Банката во овој случај не ги прочитала неговите услови испишани со ситни букви а го потпишала договорот со што треба нормално да се придржува на него.
Поради целоснава ситуација Агарков е даден на суд, каде во првиот случај банката паднала на судскиот спор, и поради непочитување на договорот Агарков бара дополнителни 680 000 евра.
Банката и понатаму се жали и процесот сеуште трае.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.