Грција ја спасуваат туристите

Тековната сметка на билансот на Грција е во позитива од 663 милиони евра, додека во исто време минатата година изнесувал 73,1 милиони евра.Приходите од туризам, најголемиот генератор на приходи во Грција, пораснале за 21% во однос на истиот период лани, и за минатиот месец изнесуваат 1,59 милијарди евра.

Во првото полугодие на тековната година, туристичкит еприходи изнесуваат 3,32 милијарди евра, што е пораст од 18% во однос на минатата година.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.