Еднакви можности на жените и мажите

На средбата беа поканети координаторите и комисиите за еднакви можности, претставници на различни сектори/одделенија од администрацијата и претставници на советот на скопските општини.

ФОТО: Ванчо Џамбаски


Created with flickr slideshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.