До 17 часот 59,43% од граѓаните на Кавадарци го остварите правото на гласање

Заклучно 17 часот, вкупно 19.245 граѓани од општина Кавадарци ја обавиле својата граѓанска обврска односно 59,43% од граѓаните со право на глас. Битно е да се напомене дека овие податоци се од 60 избирачки места од вкупно 60 на територијата на општина Кавадарци. Вкупен број на избирачи запишани во Избирачкиот список се 32.410.

До 17 часот 57,69% од граѓаните на Кавадарци го остварите правото на гласање

Заклучно 17 часот, вкупно 15.311 граѓани ја обавиле својата граѓанска обврска односно 57,69% од граѓаните со право на глас. Битно е да се напомене дека вие податоци се од 46 избирачки места од вкупно 60 на територијата на општина Кавадарци. Патем, земјоделците се вратија од нива.

Leave a Reply

Your email address will not be published.