Циклус банирани книги: “Љубовникот на Леди Четерли” – Д. Х. Лоренс

Поради тоа било невозможно книгата да се издаде таму, и за прв пат е објавена во Фиренца во 1928 година. Сите 1000 копии од приватното издание биле распродадени. На авторот му било сугерирано да користи поексплицитен јазик со цел да ги провоцира цензорите, и навистина, попрецизно, поради забранетиот статус, книгата се здобила со озлогласен статус и поради тоа имала добра заработувачка.
Најголем дел од англичаните или американците купувале ‘пиратски’ изданија на оригиналната еидиција. Но во 1959 година, Grove Press се обидел повторно да го реиздаде оригиналот, без цензура, со цел да ги тестира американските закони за непристојност. По неколку судски процедури во Англија, книгата била успешно одбранета врз основа на нејзината “социјална важност”.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.