8000 евра за кавадаречкиот невладин сектор

Ова се невладините организации кои добија финансиски средства од околу 8 000 евра издвоени од буџетот на Општина Кавадарци, а во продолжение можете да видите и колку финансиски средства се доделени на секоја невладина организација поединечно.

 • 1. Здружение на глуви и наглуви лица, Кавадарци – 10 000 денари;
 • 2. Спелелонуркачки клуб “ВРЕЛО“ – 10 000 денари;
 • 3. Здружение за заштита и унапредување на животната средина „ЕКО-ЖИВОТ“ Кавадарци – 30 000 денари;
 • 4. Организација на жени „ВИЗИЈА“ Кавадарци- 10 000 денари;
 • 5. Општински совет за превенција од малолетничко претстапништво на град Кавадарци – 20 000 денари;
 • 6. Еколошко друштво „Тисивец“ с. Возарци – 20 000 денари;
 • 7. Сојуз на борци од народноослободителна антифашистичка војна на Р. Македонија – 10 000 денари;
 • 8. Сојуз на спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци – 15 000 денари;
 • 9. Здружение на Граѓани „Зона“ – 60 000 денари;
 • 10. Друштво на ликовни уметници – 20 000 денари;
 • 11. Здружение на граѓани за заштита, рехабилитација и организација на децата „ЗА.РЕ.О“ Кавадарци- 40 000 денари;
 • 12. Здружение на спортски рибиловци “Рибари Оскар“– 10 000 денари;
 • 13. Здружение асоцијација за односи со јавноста на Македонија – Скопје – 30 000 денари;
 • 14. “СППМД“ – Кавадарци- 20 000 денари;
 • 15. Здружение “Ластарчиња“ – 30 000 денари;
 • 16. Здружение на глуви и наглуви лица Кавадарци – 10 000 денари;
 • 17. “Порака“ Кавадарци – 10 000 денари;
 • 18. Локален центар за подршка на демократијата и развојот – 10 000;
 • 19. Здружение на лица со телесен инвалидитет “Мобилност“ Кавадарци – 10 000;
 • 20. “Вешта Жена“- 39 000 денари;
 • 21. Здружение на слепи лица Кавадарци – 10 000 денари;
 • 22. Здружение на приватни здраствени установи по стоматологија- 30 000 денари;
 • 23. Сојуз на здруженијата за техничка култура “Народна Техника“ – 20 000 денари;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.