60 милиони евра за „Скопје 2014“ биле потрошени незаконски

 Незаконитости, некомплетна документација, кршење на надлежностите и трошење средства за кои нема законска оправданост во буџетот се општите наоди во првиот дел од ревизијата на документацијата на Скопје 2014 која ја изработија експертите Слаѓана Тасева и Драган Малиновски на барање на новото раководство на општина Центар.

Leave a Reply

Your email address will not be published.