54 % се против пушење во затворени простории

На другата страна, според истражувањето на институтот “Кармасин“, 42 проценти од анкетираните се за задржување на дозволата во која постојат простории за пушачи и просторија за непушачи.
Воглавно во 2009 година објектите кои се над 50 метри квадратни биле обврзани да имаат посебен дел за пушачите.
Додека малите локали со под 50 метри квадратни површина самите треба да одлучат дали ќе се пуши или пак не.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.