Македонија треба да се размакедончи за да остане македонска!

пишува Бранко Тричковски Велат дека ако поради невозвратена љубов или затоа што премногу те ебат, заминеш од Македонија на пет

Повеќе