115 работници од Неготино останаа без работа

115 работници од фабриката за кабли Неготино, некогашниот гигант, останаа без работа Како последица на дисконтинуитетот во работењето, и нерентабилно производство,

Повеќе