Депонија на Полошкиот Манастир на Тиквешкото езеро

Манастирот „Свети Ѓорѓи“ или во народот попознат како Полошки манастир претставува еден од најзначајните културно-историски споменици во Македонија и несомнено

Повеќе