[ВИДЕО] АРТАН САДИКУ: БОРБА СО НАЦИОНАЛИЗМОТ – КОН ПОЛИТИКА НА ЕМАНЦИПАЦИЈА

Школата е активност на Институтот за општествени и хуманистички науки, а таа се одвива во текот на годинава, организирана во дводневни викенд-семинари, со поддршка на Rosa Luxemburg Stiftung.

Оставете коментар